WORKSHOP

PROJEKT A KAMPAŇ O MEDIÁLNEJ KOMUNIKACIÍ V ŠPORTE

Join the community from the world of sport.

mysportoffice.com je športová sociálna sieť, ktorá ponúka príležitosti pre networking, prezentovanie a zdielanie športovej kariéry, štatistík, skúseností a vedomostí športovými subjektami, ako sú športovci, tréneri, manažéri, novinári, organizácie alebo fanúšikovia.

Platformu vytvorili bratia Kamil a Filip Kotvan, obaja bývalí hráči ľadového hokeja, ktorí sa rozhodli zdieľať svoje skúsenosti a vedomosti vytvorením športovej sociálnej siete. Platforma a mobilná aplikácia mysportoffice je špecificky navrhnutá pre športovú oblasť, poskytuje priestor športovcom, trénerom, manažérom, organizáciam, novinárom a fanúšikom spájať sa a zdieľať svoju športovú kariéru, svoj progres a úspechy. Užívatelia vytvorením osobného profilu môžu ukázať aké majú skúsenosti, vedomosti a záujmy ostatným užívateľom platformy. Môžu vyhľadávať a spájať sa s celou športovou komunitou.

Vďaka možnosti hodnotiť a poskytovať spätnú väzbu ostatným užívateľom, aplikácia podporuje konštruktívne prostredie, v ktorom môžu používatelia získať cenné informácie a spätnú väzbu od svojich kolegov. Pomáha to nielen jednotlivcom rásť a zlepšovať sa, ale prispieva to aj k celkovému rastu športovej komunity.

Kampaň a projekt

Podporme budúce športové legendy!

VÍZIA KAMPANE A PROJEKTU

Zlepšit úroveň mediálnej gramotnosti u športovcov a trénerov.

O KAMPANI A PROJEKTE

Už názov kampane a projektu vystihuje popis, prečo práve tento názov. Týmto projektom a kampaňou chceme športovcom, trénerom a manažérom pomôcť s mediálnou gramotnosťou v športovom odvetví. Prostredníctvom workshopov, ktoré by sa uskutočňovali priamo v športových kluboch, chceme hovoriť so športovcami, trénermi a manažérmi o komunikácii na internete, sociálnych sieťach, o vystupovaní na verejnosti. Chceme ukazovať aký potenciál sa skrýva v sociálnych sieťach a ako ho správne a efektívne využiť pre svoj prospech, pre svoju prezentáciu a najmä pre svoj osobný a kariérny rast..

Nadväzovanie nových kontaktov a komunikovanie v športovom svete s novinármi, fanúšikmi, spoluhráčmi, ale aj s manažérmi musia mať športovci jednu z priorít, preto sme sa rozhodli pomenovať aj názov kampane a projektu Podporme budúce športové legendy, pretože sa chceme zamerať na športovcov a hráčov, ktorí to najviac potrebujú a to sú práve mládežnícki športovci v tínedžerskom veku.

Súčasťou workshopov budú aj športoví novinári alebo mediálni manažéri, ktorí priamo môžu zdieľať svoje know-how a skúsenosti zo športového sveta.

CIEĽ KAMPANE A PROJEKTU

zvýšiť úroveň mediálnej gramotnosti u športovcov a trénerov

prezentovať ukážky a príklady ako komunikovať vo svete športu

ukázať aký je potenciál v sociálnych sieťach a ako ich správne využiť

zlepšiť komunikáciu športovec - fanúšik, športovec - tréner

podporiť a spropagovať budúce športové talenty a legendy

ZAREZERVUJTE SI WORKSHOP

kontaktujte nás!

cO OBSAHUJE WORKSHOP?

športové kluby (hokejové)

0
minotový workshop

cieľová skupina je 15-20 rokov

0
rôzne témy

pre športovcov, trénerov a manažérov

KTO POVEDIE WORKSHOP?

Naším cieľom je podporiť aj novinárov a PR manažérov v ich práci, preto chceme dať príležitosť šikovným športovým novinárom, ktorí by chceli zdieľať svoje skúsenosti a vedomosti priamo na workshope so športovcami a trénermi.

Filip Kotvan mysportoffice

Filip Kotvan

spoluzakladateľ mysportoffice

Bývalý hráč a současný trenér ledního hokeje, který se specializuje na komunikaci v oblasti sportu.

Filip Kotvan

spoluzakladateľ mysportoffice

Student marketingového managementu v Dánsku a zároveň spoluorganizátorem Startup Weekendu. Specializuje se na sociální sítě a sportovní marketing.

Marek Kantorík mysportoffice workshop

Marek Kantorík

TA3

Róbert Ďurkáč mysportoffice

Róbert Ďurkáč

TV Markíza

Martin Papay mysportoffice workshop

Martin Papay

TASR

ObSAH WORKSHOPU

1. Teoretická časť

Teoretická časťV tejto časti sú 4 významné témy, ktoré ovplyvňujú športovcov v ich prezentácií a komunikácií. V rámci tejto časti si ukážeme niekoľko príkladov z praxe, ale aj zodpovieme na prípadne otázky účastníkov.

2. Praktická časť s novinármi

Praktickú časť budú mať na starosti športoví novinári, ktorí priblížia svoju prácu aj o niekoľko svojich skúseností a zážitkov zo športu. Takisto si pripravia interaktívne ukážky v rámci role-play.

TEORETICKÁ ČASŤ

Komunikácia v športe

V tejto téme budeme rozprávať o komunikácii medzi športovcami, trénermi, novinármi. Budeme si ukazovať príklady a ukážky toho, ako správne komunikovať a vystupovať pri rozhovoroch, prípadne osobnej či online komunikácii.

Klubová prezentácia

Klubová a spoločná prezentácia je dôležitá a častokrát sa na ňu zabúda. Ukážeme si, ako propagujú svoje kluby a zostavy v zahraničí a čo si z toho môžu zobrať slovenské kluby, prípadne priamo kategórie, ktoré chcú rásť v popularite a aj marketingovo.

Sociálne siete

Pri téme sociálnych sietí si ukážeme aký potenciál v skrývajú a ako využiť sociálne siete pre svoj prospech, na svoju prezentáciu, propagáciu a ako predať svoj talent a úspech na internete. Predstavíme príklady úspešných športovcov, ktorí si vybudovali meno aj cez soc. siete.

Networking

Networking a nové kontakty v športe sú dôležitým faktorom, ktorý vie športovca posunúť vopred a zlepšiť mu jeho pozíciu. Ukážeme si spôsoby networkingu, nadväzovania nových vzťahov, kontaktov, ale aj ako efektívne využívať networking a svoju sieť kontaktov.

PRAKTICKÁ ČASŤ

Cieľom praktickej časti je poskytnúť účastníkom skúsenosti s rôznymi situáciami, ktoré môžu vzniknúť v interakcii so žurnalistami a médiámi. Novinári, ktorí budú viesť tieto role-play, budú mať za úlohu vytvárať autentické situácie, ktoré športovcovia a tréneri môžu zažiť v športovom živote.

V rámci tejto praktickej časti budú športovci a tréneri trénovať, ako správne komunikovať s médiami a ako kontrolovať tok informácií, ktoré s nimi zdieľajú. Budú sa učiť, ako odpovedať na otázky, ktoré môžu byť zložité alebo nepríjemné, a ako sa vyhnúť konfliktom a kontroverziám. Taktiež sa dozvedia, ako vytvárať pozitívne vzťahy s novinármi a médiámi, ktoré môžu byť pre ich kariéru a tímový šport dôležité. Celkovo teda táto praktická časť zabezpečí, že športovci a tréneri budú mať náležité zručnosti a sebavedomie pri komunikácii s médiámi, čo bude viesť k pozitívnemu obrazu ich tímu a kariéry.

mysportoffice interview

Máte zájem o workshop?

Kontaktujte nás a domluvíme přesný termín!